هارد باکس 

نمایش 1 - 15 از 15 محصول
 • جعبه نگارین
  750,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی ایرانی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی
 • جعبه دل انگیز
  830,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری خال نمکی، مغز بادام نمکی ایرانی، بادام هندی زعفرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه روناک
  970,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی, مغز گردو ایرانی ,فندق نمکی , بادام زمینی آستانه 
 • جعبه آرزو
  1,060,000 تومان
  محتویات : آجیل مخلوط لوکس(پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز فندق نمکی , بادام منقا خال نمکی , تخمه جابانی )
 • جعبه آیدا
  1,180,000 تومان
  محتویات :  پسته اکبری زعفرانی ,  مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی , فندق نمکی 
 • جعبه بیتا
  1,160,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , پسته اکبری نمکی ,مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی
 • جعبه پانیذ
  1,550,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , پسته اکبری نمکی , مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی , بادام زمینی آستانه , کشمش سبز
 • جعبه پرنیا
  1,790,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , پسته اکبری نمکی , مغز بادام نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی 
 • جعبه آزاده
  1,260,000 تومان
  محتویات : آجیل مخلوط لوکس(پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز فندق نمکی , بادام منقا خال نمکی , تخمه جابانی )
 • جعبه بهسا
  575,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی , بادام محب خال نمکی , بادام زمینی آستانه
 • جعبه پریناز
  635,000 تومان
  محتویات : میوه خشک توت فرنگی , میوه خشک سیب ,میوه خشک آلوشابلون , میوه خشک آناناس کمپوتی ,حبه پوملو ,حبه پاپایا ,حبه نارگیل , حبه طالبی 
 • جعبه ماهک
  890,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری خام , مغز بادام خام ایرانی , بادام هندی خام , مغز فندق خام
 • جعبه مینو
  610,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , پسته اکبری خال نمکی , بادام هندی زعفرانی , فندق نمکی , مغز گردو ایرانی , بادام محب خال نمکی , بادام زمینی آستانه , کشمش
 • جعبه آذر
  690,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی , فندق نمکی , میوه خشک توت فرنگی , میوه خشک سیب , میوه خشک آلوشابلون , میوه خشک آناناس کمپوتی 
 • جعبه اهورا
  800,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز پسته نمکی , بادام محب خال نمکی ,مغزبادام نمکی ایرانی  ,فندق نمکی ,  مغز فندق نمکی ,مغز گردو ایرانی , بادام هندی زعفرانی 
نمایش 1 - 15 از 15 محصول

دسته بندی