بسته های ویژه  

در هر صفحه
نمایش 1 - 20 از 46 محصول
 • جعبه زرینه
  520,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه زرین
  490,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، پسته احمد آقایی فلفلی، پسته احمد آقایی نعنایی، مغز بادام خارجی نمکی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی، مغز گردو ایرانی
 • جعبه زرمهر
  510,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز پسته نمکی، بادام محب نمکی، مغز بادام ایرانی نمکی، فندق نمکی، مغز فندق نمکی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی
 • جعبه ماهرخ
  570,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی
 • جعبه مهسا
  590,000 تومان
  محتویات: حبه پوملو، حبه نارگیل، حبه پاپایا، حبه آلو، حبه آناناس، حبه سیب
 • جعبه دلبر
  345,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز پسته نمکی، فندق نمکی، مغز فندق نمکی، بادام محب نمکی، مغز بادام خارجی نمکی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی
 • جعبه گلشن
  190,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی : 360 گرم
 • جعبه دلنواز
  260,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی: 630 گرم
 • سینی میترا
  370,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام ایرانی نمکی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی، مغز گردو ایرانی
 • سینی ماهرو
  220,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی
 • سینی ناهید
  275,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، پسته اکبری نمکی، پسته احمد آقایی ترش و شور، پساه احمد آقایی آریایی، پسته احمد آقایی نعنایی، مغز پسته نمکی
 • جعبه گلاره
  375,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، مغز بادام خارجی نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه پریزاد
  435,000 تومان
  محتویات:  مغز پسته نمکی، مغز بادام خارجی نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز فندق نمکی، مغز گردو ایرانی، پسته کوهی (بنه)
 • جعبه دل انگیز
  400,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، مغز بادام خارجی نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه دکوپاژ شاهنوش
  180,000 تومان
  محتویات:  حبه آناناس، دمنوش به، میوه خشک لیمو، چوب دارچین
 • جعبه شهرزاد
  490,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، مغز پسته نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه نگارین
  300,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی
 • سینی مهر انگیز
  405,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، پسته احمد آقایی ترش و شور، پسته احمد آقایی آریایی(پرنمک)، پسته احمد آقایی فلفلی، پسته احمد آقایی نعنایی
 • سینی کیمیا
  405,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی، مغز فندق نمکی، بادام هندی زعفرانی، غنچه گل محمدی
 • جعبه شیرین کام
  150,000 تومان
  محتویات:  گز لقمه 40 درصد، سوهان لقمه
نمایش 1 - 20 از 46 محصول

دسته بندی