نمایشگاه آگروفودسال ۱۴۰۲

حضور مجموعه آجیل و خشکبار زربار در سی امین  دوره برگزاری نمایشگاه آگروفود ۲۰۲۳ از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ خردادماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران