جعبه شیده

خرید جعبه شیده

اتمام موجودی

Z3123

محصول جدید

محتویات :

پسته اکبری لوکس زعفرانی ، مغز بادام شاهرودی نمکی اعلا ،بادام هندی زعفرانی ،فندق نمکی ،گز 40% بادام آنتیک ،گز 40% پسته آنتیک ،گز شکلاتی سه مغز آنتیک،گز 25% پسته زعفرانی آنتیک ،گز 40% مخلوط بادام آنتیک ،سوهان عسلی لقمه آنتیک

More details

 
اطلاعات بیشتر

محتویات:

1.پسته اکبری لوکس زعفرانی  170 گرم

2.مغز بادام شاهرودی نمکی اعلا 210 گرم

3.بادام هندی زعفرانی  230 گرم

4.فندق نمکی  180 گرم

5.گز 40% بادام آنتیک 190 گرم

6. گز 40% پسته آنتیک 190 گرم

7.گز شکلاتی سه مغز آنتیک 170 گرم

8.گز 25% پسته زعفرانی آنتیک 170 گرم

9.گز 40% مخلوط آنتیک 220 گرم

10. سوهان عسلی لقمه آنتیک 145 گرم

2 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

دسته بندی