جعبه های چوبی 

در هر صفحه
نمایش 1 - 30 از 60 محصول
 • جعبه زرگل
  1,565,000 تومان
  محتویات: طبقه آجیل: بادام هندی زعفرانی،مغز گردو، فندق نمکی، پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی ایرانی، انجیر خشک طبقه دمنوش: چای ترش، چای سبز، دمنوش به، دمنوش بهارنارنج، دمنوش گل گاو زبان، دمنوش به لیمو، چوب دارچین، غنچه گل محمدی
 • جعبه زرنگار
  1,755,000 تومان
  محتویات: طبقه آجیل: بادام محب، مغز بادام نمکی ایرانی، فندق نمکی، مغز فندق نمکی، پسته اکبری زعفرانی، مغز پسته نمکی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی طبقه دمنوش: چای ترش، چای سبز، دمنوش به، دمنوش بهارنارنج، دمنوش گل گاو زبان، دمنوش به لیمو، غنچه گل محمدی، چوب دارچین، میوه خشک لیمو
 • جعبه زرنام
  1,195,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی ایرانی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی، انجیر خشک، توت خشک اعلا، کشمش سبز
 • جعبه زرمهر
  1,350,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز پسته نمکی، بادام محب نمکی، مغز بادام ایرانی نمکی، فندق نمکی، مغز فندق نمکی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی
 • جعبه گلاره
  1,240,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری خال نمکی، مغز بادام نمکی ایرانی، بادام هندی زعفرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه مهرنوش
  485,000 تومان
  محتویات: چای ترش، چای سبز، دمنوش به، دمنوش گل گاو زبان، غنچه گل محمدی، چوب دارچین، میوه خشک لیمو
 • جعبه گلشن
  500,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی : 360 گرم
 • جعبه زرینه
  1,700,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی ایرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه بهنوش
  350,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , دمنوش چایی به , چایی ترش , چایی سبز , گل گاو زبان 
 • جعبه دیانا
  اتمام موجودی
  1,285,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی ,فندق نمکی , مغز پسته نمکی , میوه خشک توت فرنگی , میوه خشک آلو شابلون , میوه خشک آناناس ,میوه خشک سیب
 • جعبه آتوسا
  اتمام موجودی
  1,480,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی , یادام هندی زعفرانی , مغزگردو ایرانی , مغز فندق
 • جعبه فرانک
  685,000 تومان
  محتویات : حبه پوملو , حبه پاپایا , حبه سیب , حبه آناناس , حبه مخلوط میوه ای 
 • جعبه سپیدار
  1,060,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام شاهرودی نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز پسته نمکی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی , بادام زمینی آستانه
 • جعبه برانوش
  290,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی ,چای ترش ,چای به ,چای سبز , گل گاوزبان
 • جعبه دیانوش
  325,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , چای به , گل گاو زبان , چای ترش , دمنوش بهارنارنج
 • جعبه ماه نوش
  350,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , چای به , چای ترش , چای سبز , گل گاو زبان
 • جعبه ترگل
  315,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , چای به , چای سبز , چای ترش
 • جعبه بهتا
  595,000 تومان
  محتویات : حبه مخلوط میوه ای , میوه خشک آناناس , میوه خشک توت فرنگی , میوه خشک پرتقال تو سرخ , میوه خشک هلو 
 • جعبه جانا
  725,000 تومان
  محتویات : حبه مخلوط میوه ای , میوه خشک سیب , میوه خشک آناناس , میوه خشک توت فرنگی , میوه خشک پرتقال تو سرخ , میوه خشک خرمالو , میوه خشک گلابی , میوه خشک هلو , میوه خشک آلو شابلون
 • جعبه تابان
  360,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , نبات گیاهی (چای ترش , چای سبز, گل گاوزبان)
 • جعبه بهارک
  625,000 تومان
  محتویات : گز 40% پسته انتیک , سوهان لقمه ای آنتیک
 • جعبه پانته آ
  435,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی, چای به , گل گاو زبان , میوه خشک لیمو ترش , چای ترش , چای سبز
 • جعبه زرتاج
  1,935,000 تومان
  محتویات : طبقه آجیل : پسته اکبری زعفرانی , پسته اکبری خال نمکی , پسته احمد آقایی فلفلی , پسته احمد آقایی نعنایی , مغز بادام شاهرودی نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز فندق نمکی , مغز گردو ایرانی  طبقه دمنوش : چای به , چای سبز , غنچه گل محمدی , چای ترش  طبقه میوه خشک : میوه خشک آلو شابلون , میوه خشک سیب , میوه خشک هلو , میوه خشک آناناس 
 • جعبه جیران
  1,235,000 تومان
  محتویات : مغز پسته نمکی , پسته اکبری لوکس زعفرانی , پسته اکبری لوکس نمکی , پسته احمد آقایی نعنایی , پسته احمد آقایی فلفلی
 • جعبه جان مهر
  960,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس خال نمکی ,پسته اکبری لوکس زعفرانی , پسته احمد آقایی فلفلی , پسته احمد آقایی نعنایی , مغز پسته نمکی 
 • جعبه مهلقا
  785,000 تومان
  محتویات: میوه خشک سیب, میوه خشک آناناس کمپوتی ,میوه خشک توت فرنگی , میوه خشک پرتقال توسرخ , میوه خشک آلو , میوه خشک هلو
 • جعبه کهربا
  1,185,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ,فندق نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز بادام شاهرودی نمکی , میوه خشک آلو , میوه خشک آناناس کمپوتی ,میوه خشک توت فرنگی , میوه خشک سیب
 • جعبه کام نوش
  495,000 تومان
  محتویات : چای ترش , چای به , گل گاو زبان , چوب دارچین فانتزی , غنچه گل محمدی , میوه خشک لیمو ترش 
 • جعبه کتایون
  1,250,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی , مغز بادام شاهرودی نمکی , فندق نمکی , مغز گردو , بادام هندی زعفرانی , بادام زمینی آستانه
 • جعبه چیچک
  1,420,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی , مغز پسته نمکی ,فندق نمکی , مغز فندق نمکی ,مغز بادام شاهرودی نمکی ,بادام هندی زعفرانی  , بادام زمینی آستانه , مغز گردو
نمایش 1 - 30 از 60 محصول

دسته بندی