جعبه های چوبی 

در هر صفحه
نمایش 1 - 30 از 55 محصول
 • جعبه زرگل
  1,110,000 تومان
  محتویات: طبقه آجیل: بادام هندی زعفرانی،مغز گردو، فندق نمکی، پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی خارجی، انجیر خشک طبقه دمنوش: چای ترش، چای سبز، دمنوش به، دمنوش بهارنارنج، دمنوش گل گاو زبان، دمنوش به لیمو، چوب دارچین، غنچه گل محمدی
 • جعبه زرنگار
  1,050,000 تومان
  محتویات: طبقه آجیل: بادام محب، مغز بادام نمکی ایرانی، فندق نمکی، مغز فندق نمکی، پسته اکبری زعفرانی، مغز پسته نمکی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی طبقه دمنوش: چای ترش، چای سبز، دمنوش به، دمنوش بهارنارنج، دمنوش گل گاو زبان، دمنوش به لیمو، غنچه گل محمدی، چوب دارچین، میوه خشک لیمو
 • سینی ناهید
  550,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، پسته اکبری نمکی، پسته احمد آقایی ترش و شور، پساه احمد آقایی آریایی، پسته احمد آقایی نعنایی، مغز پسته نمکی
 • سینی کیمیا
  600,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی، مغز فندق نمکی، بادام هندی زعفرانی، غنچه گل محمدی
 • جعبه سیمین
  520,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری نمکی، پسته احمد آقایی فلفلی، پسته احمد آقایی نعنایی
 • جعبه ارمغان
  500,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام نمکی، فندق نمکی، بادام هندی زعفرانی
 • سینی میترا
  680,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام ایرانی نمکی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی، مغز گردو ایرانی
 • سینی مهر انگیز
  710,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، پسته احمد آقایی ترش و شور، پسته احمد آقایی آریایی(پرنمک)، پسته احمد آقایی فلفلی، پسته احمد آقایی نعنایی
 • جعبه زرین
  800,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، پسته احمد آقایی فلفلی، پسته احمد آقایی نعنایی، مغز بادام خارجی نمکی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی، مغز گردو ایرانی
 • جعبه زرنام
  680,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی، فندق نمکی، انجبر خشک، توت خشک اعلا، کشمش سبز
 • جعبه زرمهر
  750,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز پسته نمکی، بادام محب نمکی، مغز بادام ایرانی نمکی، فندق نمکی، مغز فندق نمکی، مغز گردو ایرانی، بادام هندی زعفرانی
 • سینی نگار
  600,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز گردو ایرانی، مغز فندق نمکی، بادام هندی نمکی، مغز بادام خارجی نمکی
 • جعبه گلاره
  715,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری تگری، مغز بادام خارجی نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی (در رنگ قهوه ای موجود میباشد.)
 • جعبه مهرنوش
  300,000 تومان
  محتویات: چای ترش، چای سبز، دمنوش به، دمنوش گل گاو زبان، غنچه گل محمدی، چوب دارچین، میوه خشک لیمو
 • جعبه شیرین کام
  220,000 تومان
  محتویات:  گز لقمه 40 درصد، سوهان لقمه (در رنگ قهوه ای موجود میباشد.)
 • جعبه گلشن
  325,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی : 360 گرم
 • سینی ماهرو
  420,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی
 • جعبه زرینه
  970,000 تومان
  محتویات:  پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام خارجی نمکی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه بهنوش
  220,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , دمنوش چایی به , چایی ترش , چایی سبز , گل گاو زبان 
 • جعبه افرا
  480,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری لوکس زعفرانی ,فندق نمکی , بادام محب خال نمکی , مغز گردو
 • جعبه بنیتا
  600,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , پسته اکبری خال نمکی , پسته احمد آقایی فلفلی , پسته احمد آقایی نعنایی
 • جعبه شادنوش
  200,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , چایی ترش , چایی سبز , چایی به , میوه خشک لیمو ترش 
 • جعبه فرانک
  400,000 تومان
  محتویات : حبه پوملو , حبه پاپایا , حبه سیب , حبه آناناس , حبه مخلوط میوه ای 
 • جعبه سپیدار
  630,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام نمکی  ایرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز پسته نمکی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی , بادام زمینی آستانه
 • جعبه زمرد
  550,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز بادام نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی , بادام زمینی آستانه 
 • جعبه کیانا
  515,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری زعفرانی , مغز بالدام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو ایرانی , فندق نمکی 
 • جعبه برانوش
  185,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی ,چای ترش ,چای به ,چای سبز , گل گاوزبان
 • جعبه دیانوش
  220,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , چای به , گل گاو زبان , چای ترش , دمن.ش بهارنارنج
 • جعبه ماه نوش
  220,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , چای به , چای ترش , چای سبز , گل گاو زبان
 • جعبه پاک نوش
  270,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی , چای سبز , چای به
نمایش 1 - 30 از 55 محصول

دسته بندی