جعبه های طرح دار 

نمایش 1 - 30 از 30 محصول
 • جعبه ترنم
  610,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری خال نمکی، پسته احمد آقایی نعنایی، پسته احمد آقایی فلفلی
 • جعبه تبسم
  970,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام ایرانی نمکی، فندق نمکی، بادام هندی زعفرانی
 • جعبه پریزاد
  1,300,000 تومان
  محتویات:  مغز پسته نمکی، مغز بادام ایرانی نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز فندق نمکی، مغز گردو ایرانی، پسته کوهی (بنه)
 • جعبه شهرزاد
  1,500,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری خال نمکی، مغز پسته نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز بادام نمکی ایرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه شاهنوش
  390,000 تومان
  محتویات:  حبه آناناس، دمنوش به، میوه خشک لیمو، چوب دارچین
 • جعبه نوش‌ آفرین
  470,000 تومان
  محتویات: غنچه گل محمدی، چوب دارچین، چای سبز، چای ترش، دمنوش به، میوه خشک لیمو
 • جعبه یونیکورن
  460,000 تومان
  محتویات: پاستیل قافلانکوه، توتی فروتی ، اسمارتیز درشت
 • جعبه شیدا
  470,000 تومان
  محتویات : نبات چوبی زعفرانی , نبات چوبی سفید , غنچه گل محمدی ,چای سبز ,چای به , گل گاو زبان ,چای ترش 
 • جعبه هورسان
  995,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی , مغز بادام شاهرودی نمکی , فندق نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو , میوه خشک مخلوط
 • جعبه هما
  1,250,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ,پسته اکبری لوکس نمکی , پسته احمدآقایی نعنایی , پسته احمدآقایی فلفلی , پسته احمدآقایی آریایی , پسته احمدآقایی ترش و خال نمکی 
 • جعبه نیوشا
  1,025,000 تومان
  محتویات : مغز پسته نمکی , مغز فندق نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز بادام شاهرودی نمکی 
 • جعبه پرند
  1,095,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی , مغز بادام شاهرودی نمکی , بادام هندی زعفرانی ,میوه خشک آلو ,میوه خشک آناناس , میوه خشک توت فرنگی 
 • جعبه گوهر
  760,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ، پسته اکبری لوکس خال نمکی ، پسته احمد آقایی نعنایی ، پسته احمد آقایی فلفلی 
 • جعبه رادنوش
  395,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی ، چای به ، چوب دارچین فانتزی ، چای ترش ، میوه خشک لیمو
 • جعبه دلشاد
  850,000 تومان
  محتویات : بادام شاهرودی خام ، مفز فندق خام ،بادام هندی خام ، پسته اکبری لوکس خام
 • جعبه افسون
  975,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ،  پسته اکبری لوکس خال نمکی ، پسته احمد آقایی نعنایی ، پسته احمد آقایی فلفلی 
 • جعبه گلرخ
  1,150,000 تومان
  محتویات : مغز بادام شاهرودی خام ، پسته اکبری لوکس خام ، مغز فندق خام ، بادام هندی خام 
 • جعبه گلسار
  720,000 تومان
  محتویات : میوه خشک سیب ، میوه خشک آناناس ، میوه خشک هلو ، میوه خشک آلو ، میوه خشک توت فرنگی ، میوه خشک پرتقال تو سرخ
 • جعبه یاسمن
  1,970,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ،پسته اکبری لوکس نمکی ،مفز بادام شاهرودی نمکی ،بادام هندی زعفرانی ،مغز گردو ایرانی ،فندق نمکی 
 • جعبه هورزاد
  1,040,000 تومان
  محتویات : میوه خشک انبه ، میوه خشک موز ، میوه خشک سیب ، میوه خشک توت فرنگی ، میوه خشک آلو ، میوه خشک هلو ، میوه خشک پرتقال تو سرخ
 • جعبه بهسان
  1,810,000 تومان
   پسته اکبری لوکس زعفرانی ، مغز بادام شاهرودی نمکی ،بادام هندی درشت زعفرانی ، مغز گردو ایرانی ، فندق نمکی ، بادام زمینی آستانه
 • جعبه شهرناز
  780,000 تومان
  محتویات : مغز پسته نمکی ،مغز فندق نمکی ، مفز بادام شاهرودی نمکی ،  بادام هندی نمکی 
 • جعبه هیواد
  1,285,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ، مغز بادام شاهرودی نمکی ، بادام هندی زعفرانی ، بادام زمینی آستانه ، فندق نمکی ، مغز گردو سوپر
 • جعبه سهره
  1,160,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ، بادام هندی زعفرانی ، فندق نمکی ، مغز بادام شاهرودی نمکی 
 • جعبه کیهان
  625,000 تومان
  محتویات : میوه خشک گلابی ، میوه خشک انجیر ، میوه خشک آلو شابلون ، میوه خشک سیب فرانسوی 
 • جعبه لادن
  اتمام موجودی
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی 
 • جعبه گیتی
  1,010,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ، مغز بادام شاهرودی نمکی ، بادام هندی لوکس زعفرانی ، فندق نمکی ، مغز گردو ، بادام زمینی آستانه
 • جعبه آنیتا
  710,000 تومان
  پاستیل ببتو
 • جعبه سیما
  اتمام موجودی
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ، مغز بادام شاهرودی نمکی ، بادام هندی زعفرانی ، فندق نمکی ، مغز گردو سوپر ، میوه خشک سیب فرانسوی ، میوه خشک انجیر ، میوه خشک گلابی  ،میوه خشک آلو شابلون
نمایش 1 - 30 از 30 محصول

دسته بندی