جعبه های طرح دار 

نمایش 1 - 26 از 26 محصول
 • جعبه ترنم
  480,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری خال نمکی، پسته احمد آقایی نعنایی، پسته احمد آقایی فلفلی
 • جعبه تبسم
  650,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، مغز بادام ایرانی نمکی، فندق نمکی، بادام هندی زعفرانی
 • جعبه پریزاد
  835,000 تومان
  محتویات:  مغز پسته نمکی، مغز بادام ایرانی نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز فندق نمکی، مغز گردو ایرانی، پسته کوهی (بنه)
 • جعبه شهرزاد
  1,060,000 تومان
  محتویات: پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری خال نمکی، مغز پسته نمکی، بادام هندی زعفرانی، مغز بادام نمکی ایرانی، مغز گردو ایرانی، فندق نمکی
 • جعبه شاهنوش
  330,000 تومان
  محتویات:  حبه آناناس، دمنوش به، میوه خشک لیمو، چوب دارچین
 • جعبه نوش‌ آفرین
  360,000 تومان
  محتویات: غنچه گل محمدی، چوب دارچین، چای سبز، چای ترش، دمنوش به، میوه خشک لیمو
 • جعبه یونیکورن
  400,000 تومان
  محتویات: پاستیل قافلانکوه، توتی فروتی ، اسمارتیز درشت
 • جعبه شیدا
  355,000 تومان
  محتویات : نبات چوبی زعفرانی , نبات چوبی سفید , غنچه گل محمدی ,چای سبز ,چای به , گل گاو زبان ,چای ترش 
 • جعبه هورسان
  700,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی , فندق نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز گردو , میوه خشک مخلوط
 • جعبه هما
  890,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ,پسته اکبری لوکس نمکی , پسته احمدآقایی نعنایی , پسته احمدآقایی فلفلی , پسته احمدآقایی آریایی , پسته احمدآقایی ترش و خال نمکی 
 • جعبه نیوشا
  630,000 تومان
  محتویات : مغز پسته نمکی , مغز فندق نمکی , بادام هندی زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی 
 • جعبه پرند
  800,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی , مغز بادام نمکی ایرانی , بادام هندی زعفرانی ,میوه خشک آلو ,میوه خشک آناناس , میوه خشک توت فرنگی 
 • جعبه گوهر
  580,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ، پسته اکبری لوکس خال نمکی ، پسته احمد آقایی نعنایی ، پسته احمد آقایی فلفلی 
 • جعبه رادنوش
  310,000 تومان
  محتویات : غنچه گل محمدی ، چای به ، چوب دارچین فانتزی ، چای ترش ، میوه خشک لیمو
 • جعبه دلشاد
  530,000 تومان
  محتویات : بادام خام ، مفز فندق خام ،بادام هندی خام ، پسته اکبری لوکس خام
 • جعبه افسون
  710,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ،  پسته اکبری لوکس خال نمکی ، پسته احمد آقایی نعنایی ، پسته احمد آقایی فلفلی 
 • جعبه گلرخ
  690,000 تومان
  محتویات : مغز بادام خام ، پسته اکبری لوکس خام ، مغز فندق خام ، بادام هندی خام 
 • جعبه گلسار
  525,000 تومان
  محتویات : میوه خشک سیب ، میوه خشک آناناس ، میوه خشک هلو ، میوه خشک آلو ، میوه خشک توت فرنگی ، میوه خشک پرتقال تو سرخ
 • جعبه لادن
  510,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی 
 • جعبه هورزاد
  735,000 تومان
  محتویات : میوه خشک انبه ، میوه خشک موز ، میوه خشک سیب ، میوه خشک توت فرنگی ، میوه خشک آلو ، میوه خشک هلو ، میوه خشک پرتقال تو سرخ
 • جعبه بهسان
  1,170,000 تومان
   پسته اکبری لوکس زعفرانی ، مغز بادام نمکی ایرانی ،بادام هندی درشت زعفرانی ، مغز گردو ایرانی ، فندق نمکی ، بادام زمینی آستانه
 • جعبه گیتی
  700,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ، مغز بادام نمکی ، بادام هندی لوکس زعفرانی ، فندق نمکی ، مغز گردو ، بادام زمینی آستانه
 • جعبه شهرناز
  495,000 تومان
  محتویات : مغز پسته نمکی ،مغز فندق نمکی ، مفز بادام نمکی ،  بادام هندی نمکی 
 • جعبه آنیتا
  470,000 تومان
  پاستیل ببتو
 • جعبه یاسمن
  1,335,000 تومان
  محتویات : پسته اکبری لوکس زعفرانی ،پسته اکبری لوکس نمکی ،مفز بادام نمکی ایرانی ،بادام هندی زعفرانی ،مغز گردو ایرانی ،فندق نمکی 
نمایش 1 - 26 از 26 محصول

دسته بندی