جعبه مهرنگار

خرید جعبه مهرنگار

اتمام موجودی

Z3020

محصول جدید

محتویات:

پسته اکبری زعفرانی، پسته اکبری خال نمکی، پسته اکبری نمکی، پسته احمد آقایی نعنایی، پسته احمد آقایی فلفلی،پسته احمد آقایی آریایی(پرنمک)، مغز پسته نمکی

More details

 
اطلاعات بیشتر

محتویات:

1. پسته اکبری زعفرانی: 260 گرم

2. پسته اکبری خال نمکی: 140 گرم

3. پسته اکبری نمکی: 140 گرم

4. پسته احمد آقایی ترش و شور: 120 گرم

5. پسته احمد آقایی نعنایی: 120گرم

6. پسته احمد آقایی فلفلی: 130 گرم

7.  پسته احمد آقیی آریایی: 120 گرم

8. مغز پسته نمکی: 130 گرم

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: